Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2013

notpredictable
07:24
6178 4f41 390
Reposted fromhimerra himerra viawishyouwerehere wishyouwerehere
notpredictable
07:24
1276 1523 390
Reposted fromvikkat vikkat viawishyouwerehere wishyouwerehere
notpredictable
07:24
0884 2435 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viawishyouwerehere wishyouwerehere
notpredictable
07:24
5712 8ad3 390
Reposted fromscorpix scorpix viawishyouwerehere wishyouwerehere
notpredictable
07:23
Dorośnij” – mówią mi „dorośnij”, wielcy kreatorzy szarej prozy codzienności..
— Buka
notpredictable
07:23
...że to dla ciebie znaczy coś
— obiecaj mi
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
notpredictable
07:22
7116 2229
Reposted frombyheart byheart viawishyouwerehere wishyouwerehere

September 25 2013

notpredictable
21:08
21:05
1189 343b 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viapeudechance3 peudechance3
notpredictable
21:02
8404 5211 390
Reposted fromkarollaaajn karollaaajn viabegentle begentle
notpredictable
21:00
5212 2453 390
Reposted frommgnd mgnd viapeudechance3 peudechance3
notpredictable
20:59
4390 0e75 390
Reposted fromholdmy holdmy viapeudechance3 peudechance3
notpredictable
20:57
1322 fb68 390
m
Reposted fromgeogeo geogeo viapeudechance3 peudechance3
notpredictable
20:52
3948 23fb 390
notpredictable
20:49
4481 c97c 390
Reposted fromretaliate retaliate viapeudechance3 peudechance3
notpredictable
15:56
Wiesz co najbardziej boli? Gdy idziesz w te same miejsca, bez tych samych ludzi.
Reposted fromgdybam gdybam viapeudechance3 peudechance3
15:56
15:55
NewYorkBabe
Reposted fromweheartit weheartit viapeudechance3 peudechance3
notpredictable
15:42
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
— Jan Mela
15:42
9470 9066 390
Reposted fromSphinx Sphinx viasoupdoup soupdoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl